1.09.2018

Spotkanie dla bierzmowanych 24 listopada w sobotę o godz. 10.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

Do egzaminu:

  • Skład Apostolski
  • 10 Przykazań Bożych
  • 2  przykazania miłości
  • 5 przykazań kościelnych
  • 6 prawd wiary
  • 7 grzechów głównych
  • 7 sakramentów świętych
  • 5 warunków dobrej spowiedzi

 

Termin bierzmowania – 28.05.2019