5.12.2018

POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW

W niedzielę, 09.12.2018r.,
na zakończenia Mszy Św. o godz. 10:30
zostaną poświęcone medaliki (lub krzyżyki)
dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
Medaliki kupują Rodzice
we własnym zakresie, według uznania.

 

 

 

4.10.2018

KONIEC ZGŁOSZEŃ

30 września 2018r.
minął OSTATECZNY termin złożenia deklaracji

zgłaszającej dziecko do Komunii.
Nie złożenie deklaracji równoznaczne jest z decyzją rodziców,
o tym że ich dziecko nie przystępuje w tym roku szkolnym
do I Komunii Świętej w parafii św. Bonifacego.
Lista dzieci przystępujących do I Komunii
w par. św. Bonifacego została zamknięta.

 

4.10.2018

ZDJĘCIE MIAR

Dnia 20 października 2018r. (sobota)
w ciuchci odbędzie się zdjęcie miar do strojów komunijnych.
Godz. 10:00 – chłopcy
Godz. 10:30 – dziewczynki
Na tym spotkaniu firma „OPUS” prosi o wpłatę zaliczki:
50 PLN – dla chłopców
100 PLN – dla dziewczynek

Przypominamy, że w naszej parafii
obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych,
ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji.

 

10.09.2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Sakramenty przyjmujemy w parafii, do której należymy przez fakt mieszkania na jej terenie.

2. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Dlatego uwrażliwiamy i apelujemy o uczestnictwo wraz z dzieckiem we Mszy w każdą niedzielę i święta obowiązujące oraz o przykład modlitwy w rodzinie.
Najlepszą szkołą dla dziecka jest przykład chrześcijańskiego życia rodziców.

3. Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą u katechetów deklaracje.
Dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 deklaracje składają do ks. Piotra Marcinów.
Dzieci z zagranicy należy zgłosić do ks. Proboszcza(w kancelarii).

Deklaracje należy złożyć do końca września (termin nieprzekraczalny).
Deklarację składają WSZYSCY
.

4. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad:
– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
– pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu,
– zadbać o regularne uczestnictwo dziecka w katechezie szkolnej,
– systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
– w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
– wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
– współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

5. Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia p.w. Św. Bonifacego, zobowiązani są przedłożyć do końca października świadectwo chrztu dziecka (termin nieprzekraczalny).
Świadectwo chrztu składamy do katechetów(metryki dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 składać należy do ks. Piotra Marcinów).
Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.
Jeżeli dziecko nie jest jeszcze ochrzczone należy jak najszybciej zgłosić się u ks. Proboszcza w kancelarii.

6. Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 58, 74 albo 108 a należy do innej parafii, i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

Dzieci, które mieszkają na terenie parafii św. Bonifacego a chodzą do innych szkół w kwietniu (najpóźniej początek maja) przedstawić muszą zaświadczenie od katechetów o uczestnictwie w religii i przygotowaniu do Komunii.

Jeżeli dziecko mieszka na terenie par. św. Bonifacego a uczęszcza do szkoły innej niż 58, 74 czy 108 i do Komunii chce przystąpić ze swoją klasą, rodzice muszą wystąpić do proboszcza parafii św. Bonifacego o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

7. Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji.

8. Różańce, książeczki, medaliki i świece rodzice kupują we własnym zakresie.

9. Do końca listopada prosimy o wpłaty w wysokości 80 zł. Wpłać prosimy dokonywać w niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:30 w zakrystii (w tym: pamiątkowy obrazek, dar ołtarza, wystój kościoła i zakup kwiatów do dekoracji, intencja mszalna, wynagrodzenie p. organistki).

 

TERMIN I KOMUNII ŚW.:

26 MAJA 2019

GODZ. 9:00

 

 

26.08.2018

SPOTKANIE

W niedzielę,

9 września o godz. 19:15,

(po Mszy św. wieczornej)

w kościele

spotkanie dla rodziców,

których dzieci w maju przystąpią do I Komunii Świętej.

Na spotkaniu zostanie m.in. podana data Komunii, rozdane zostaną deklaracje.