16.03.2019

TERMINARZ

Próby dzieci przygotowujących się do I Komunii św.,
KTÓRYCH RODZICE ZŁOŻYLI DEKLARACJE W PARAFII ŚW. BONIFACEGO

Spotkanie z wyznaczeniem miejsc i próba śpiewu

11 kwietnia – godz. 17:00

Na to spotkanie przyjadą panowie, którzy będą filmować i fotografować uroczystości komunijne.
Będzie można zamówić film i zdjęcia.
Panowie pobierają opłatę z góry.

Próby śpiewu

12 kwietnia– ok. godz. 17:30 (po Drodze Krzyżowej dla dzieci)
25, 26 kwietnia – godz. 17:30

Próby liturgiczne

09, 10, 16, 17, 23 maja – godz. 16:30

SPRAWDZAMY OBECNOŚĆ NA KAŻDEJ PRÓBIE

Msza z odnowieniem przyrzeczeń

19 maja – godz. 10:30

Na tę Mszę należy przynieść świece i książeczki-poświęcenie (rodzice kupują we własnym zakresie-świeca może być z chrztu)

ODBIÓR STROJÓW KOMUNIJNYCH:

15 KWIETNIA 2019r W CIUCHCI

GODZ. 18:00 – DZIEWCZYNKI

GODZ. 18:40 – CHŁOPCY

4.10.2018

KONIEC ZGŁOSZEŃ

30 września 2018r.
minął OSTATECZNY
termin złożenia deklaracji

zgłaszającej dziecko do Komunii.
Nie złożenie deklaracji
równoznaczne jest z decyzją rodziców,

o tym że ich dziecko
nie przystępuje w tym roku szkolnym

do I Komunii Świętej w parafii św. Bonifacego.
Lista dzieci przystępujących do I Komunii
w par. św. Bonifacego
została zamknięta!

 

10.09.2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Sakramenty przyjmujemy w parafii, do której należymy przez fakt mieszkania na jej terenie.

2. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Dlatego uwrażliwiamy i apelujemy o uczestnictwo wraz z dzieckiem we Mszy w każdą niedzielę i święta obowiązujące oraz o przykład modlitwy w rodzinie.
Najlepszą szkołą dla dziecka jest przykład chrześcijańskiego życia rodziców.

3. Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą u katechetów deklaracje.
Dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 deklaracje składają do ks. Piotra Marcinów.
Dzieci z zagranicy należy zgłosić do ks. Proboszcza(w kancelarii).

Deklaracje należy złożyć do końca września (termin nieprzekraczalny).
Deklarację składają WSZYSCY
.

4. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad:
– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
– pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu,
– zadbać o regularne uczestnictwo dziecka w katechezie szkolnej,
– systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
– w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
– wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
– współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

5. Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia p.w. Św. Bonifacego, zobowiązani są przedłożyć do końca października świadectwo chrztu dziecka (termin nieprzekraczalny).
Świadectwo chrztu składamy do katechetów(metryki dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 składać należy do ks. Piotra Marcinów).
Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.
Jeżeli dziecko nie jest jeszcze ochrzczone należy jak najszybciej zgłosić się u ks. Proboszcza w kancelarii.

6. Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 58, 74 albo 108 a należy do innej parafii, i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

Dzieci, które mieszkają na terenie parafii św. Bonifacego a chodzą do innych szkół w kwietniu (najpóźniej początek maja) przedstawić muszą zaświadczenie od katechetów o uczestnictwie w religii i przygotowaniu do Komunii.

Jeżeli dziecko mieszka na terenie par. św. Bonifacego a uczęszcza do szkoły innej niż 58, 74 czy 108 i do Komunii chce przystąpić ze swoją klasą, rodzice muszą wystąpić do proboszcza parafii św. Bonifacego o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

7. Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji.

8. Różańce, książeczki, medaliki i świece rodzice kupują we własnym zakresie.

9. Do końca listopada prosimy o wpłaty w wysokości 80 zł. Wpłać prosimy dokonywać w niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:30 w zakrystii (w tym: pamiątkowy obrazek, dar ołtarza, wystój kościoła i zakup kwiatów do dekoracji, intencja mszalna, wynagrodzenie p. organistki).

 

TERMIN I KOMUNII ŚW.:

26 MAJA 2019

GODZ. 9:00