Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. dr Wojciech TOKARZ
Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, Kapelan honorowy Ojca św. – ust. 1989

foto_tokarz

Wikariusze:

Ks. mgr Piotr MAZUR – ust. 2016

Ks. mgr Piotr MARCINÓW – ust. 2016