Grupa Odnowy W Duchu Świętym

Ogólne informacje

 • GRUPA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
 • Nazwa: NADZIEJA
 • Parafia p.w. Św. Bonifacego adres: pl. Staszica 4, Wrocław
 • Miejsce spotkań: salka w piwnicy w budynku Plebanii
 • Czas spotkań: każdy czwartek miesiąca o godz. 1915 (po zakończeniu Mszy Św.
 • o godz.18 30)

CHARAKTER GRUPY

EWANGELIZACYJNO-FORMACYJNY

 • Okresowe organizowanie Seminarium
 • Udział w wydarzeniach z życia diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym
 • Formacja wewnętrzna

Działania zewnętrzne

 • WSPÓLNOTOWE
  • Msza Święta 1 x m-c
  • Adoracja 1 x m-c
 • INDYWIDUALNIE
  • Niesienie Chrystusa do środowisk, domów, rodzin, pracy, sąsiedztwa …

 


Czym żyje Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Nadzieja” w Parafii pw. Św. Bonifacego we Wrocławiu ?

Każda wspólnota „Odnowy” jest powołana do odnalezienia szczególnego i wyjątkowego charyzmatu, który jest udzielony danej grupie.

Po wielomiesięcznym dogłębnym rozeznaniu, jaką drogą mamy kroczyć- odczytaliśmy, że będzie nią pogłębienie życia wewnętrznego. Chociaż to zadanie winni realizować wszyscy chrześcijanie, to jednak można zauważyć, że udzielona łaska Boża – w znacznej mierze może się przysłużyć , aby stało się to konkretnym doświadczeniem osobistym i grupowym – bardziej zintensyfikowanym.

Osobiste doświadczenia wielu Świętych, którzy praktykowali intensywny rozwój życia wewnętrznego wytyczyło nam drogę po której możemy kroczyć  do pogłębiania relacji z Bogiem.

Ta droga może dotyczyć wszystkich,  zarówno osób konsekrowanych jak i świeckich.

Życie wewnętrzne ma konkretne przeniesienie na życie zewnętrzne. Czyni nas coraz bardziej przejrzystymi świadkami miłości Boga w naszych środowiskach rodzinnych, sąsiedzkich czy zawodowych.


Świadectwo:
Jak osiągnąć chrześcijańską doskonałość, którą Bóg ode mnie oczekuje?

Można ją osiągnąć przez systematyczną pracę nad sobą, całkowite zaufanie Bogu, współpracę z Duchem Świętym, ćwiczenia duchowe, systematyczne przyjmowanie Sakramentów Świętych, stałą lekturę Pisma Świętego oraz Mistrzów Życia Duchowego.

Na jednej z katechez prześledziliśmy zmagania Samsona – Bożego nazarejczyka,
który był sędzią i wyzwolicielem Izraela.

Samson prowadził walkę na dwóch poziomach, tą zewnętrzną z Filistynami odwiecznymi wrogami narodu wybranego oraz tą wewnętrzną, z własnym nieporządkiem moralnym, manifestującym się przez uczucia gniewu, wzburzenia, porywczości, nienawiści, a także przez nieposłuszeństwa Bogu, Rodzicom, łącznie z ostateczną zdradą tajemnic Bożych.

Skuteczność walki z wrogami zewnętrznymi całkowicie upadła, kiedy życie moralne Samsona uległo degradacji szczególnie na poziomie czystości.

Dopiero z chwilą totalnej przegranej, osadzony we więzieniu, pozbawiony wzroku, odradza się wewnętrznie, zdobywając zdolność do wypełnienia zamysłu Bożego względem swojej osoby.

Z całości katechezy odkryłam ważne wskazówki dla mojego życia duchowego.

Po pierwsze – nie mogę pozwolić sobie na nieporządek moralny nawet w jednej dziedzinie, albowiem ściągam na siebie kolejne złe skłonności.

Po drugie – kiedy troszczę się, aby kształtować w sobie cnoty, to winnam zaczynać
od takiej, która jest przeciwieństwem wady głównej.

Po trzecie – tym, którzy chcą wzrastać duchowo towarzyszy i wspomaga Bóg pełen łaski
i miłosierdzia i zawsze mogę liczyć na Jego pomoc.

Aldona