KONIEC ZGŁOSZEŃ

30 września 2018r.
minął OSTATECZNY
termin złożenia deklaracji

zgłaszającej dziecko do Komunii.
Nie złożenie deklaracji
równoznaczne jest z decyzją rodziców,

o tym że ich dziecko
nie przystępuje w tym roku szkolnym

do I Komunii Świętej w parafii św. Bonifacego.
Lista dzieci przystępujących do I Komunii
w par. św. Bonifacego
została zamknięta!