KONIEC ZGŁOSZEŃ

30 września 2018r.
minął OSTATECZNY termin złożenia deklaracji

zgłaszającej dziecko do Komunii.
Nie złożenie deklaracji równoznaczne jest z decyzją rodziców,
o tym że ich dziecko nie przystępuje w tym roku szkolnym
do I Komunii Świętej w parafii św. Bonifacego.
Lista dzieci przystępujących do I Komunii
w par. św. Bonifacego została zamknięta.