I Komunia Święta

TEKST PROŚBY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,
KTÓREGO UCZĄ SIĘ WSZYSTKIE DZIECI:

W dniu naszej pierwszej Komunii świętej
Gdy Pan Jezus przyjdzie do naszego serca
Gorąco prosimy Was o modlitwę
I dar Waszego błogosławieństwa

***

W czwartek 19 i 26 kwietnia
podczas prób dzieci komunijnych o godz. 17:00
odbędzie się spotkanie z panami,
którzy będą filmować i robić zdjęcia podczas Uroczystości I Komunii Św.
Na spotkaniu będzie można zamówić płytę DVD z filmem i zdjęcia.
Przy zapisie zostaje pobrana opłata w wysokości 50 zł za płytę.
Opłata za zdjęcia uwarunkowana jest ilością zamówionych zdjęć.

W niedzielę, 22 kwietnia, w ciuchci
odbiór strojów komunijnych.
O godz. 17:00 dla dziewczynek,
o godz. 18:00 dla chłopców.

***

Terminarz:

Spotkanie z wyznaczeniem miejsc
19 kwietnia – godz. 17:00

Próby śpiewu
20, 26, 27 kwietnia – godz. 17:00

Próby liturgiczne
10, 11, 17, 18, 24 maja – godz. 16:30

Msza z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
20 maja – godz. 17:00
Na tę Mszę należy przynieść świece i książeczki, które zostaną poświęcenie (rodzice kupują we własnym zakresie)

Spowiedź
26 maja 2018r.

Godz. 10:00 – szkoła 58
Godz. 10:30 – szkoła 74
Godz. 11:00 – szkoła 108
Godz. 11:30 – pozostałe

Dzień I Komunii – 27.05.2018r.
Msza – godz. 9:30
Zbiórka o godz. 9:10 na placu między plebanią i kościołem.

Biały Tydzień
Trwa od poniedziałku do piątku.
Nabożeństwo majowe o godz. 18:00 i Msza Św. o godz. 18:30
W piątek poświęcenie pamiątek.
Wyjątek:
Wtorek Środa (zmiana!) – bierzmowanie (dzieci nie przychodzą)
Czwartek – Boże Ciało (Msza św. o 16:00 przy pomniku Sybiraków i uczestnictwo w procesji w strojach komunijnych)

 

***

Przypominamy rodzicom dzieci,
którzy złożyli deklarację zgłaszającą
do I Komunii Św. w parafii św. Bonifacego

o obowiązkowym dostarczeniu świadectwa chrztu dziecka
DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA,
jeżeli dziecko ochrzczone było w innej parafii.
Dzieci, które nie mieszkają na terenie naszej parafii
DO KOŃCA MIESIĄCA
muszą dostarczyć pozwolenie na przystąpienie
do I Komunii od proboszcza miejsca zamieszkania.

***

30 września 2017r.
minął OSTATECZNY termin złożenia deklaracji
zgłaszającej dziecko do Komunii.

Nie złożenie deklaracji równoznaczne jest z decyzją rodziców,
o tym że ich dziecko nie przystępuje w tym roku szkolnym
do I Komunii Świętej w parafii św. Bonifacego.
Lista dzieci przystępujących do I Komunii
w par. św. Bonifacego
została zamknięta

***

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Sakramenty przyjmujemy w parafii, do której należymy przez fakt mieszkania na jej terenie.

2. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Dlatego uwrażliwiamy i apelujemy o uczestnictwo wraz z dzieckiem we Mszy w każdą niedzielę i święta obowiązujące oraz o przykład modlitwy w rodzinie.
Najlepszą szkołą dla dziecka jest przykład chrześcijańskiego życia rodziców.

3. Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą u katechetów deklaracje.
Dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 deklaracje składają do ks. Piotra.
Deklaracje należy złożyć do końca września (termin nieprzekraczalny).
Deklarację składają WSZYSCY (niezależnie od tego czy deklaracja została już wcześniej złożona)
.

4. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
  • pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu,
  • zadbać o regularne uczestnictwo dziecka w katechezie szkolnej,
  • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
  • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
  • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
  • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

5. Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia pw. Św. Bonifacego, zobowiązani są przedłożyć do końca października świadectwo chrztu dziecka (termin nieprzekraczalny).
Świadectwo chrztu składamy do katechetów.
Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.
Jeżeli dziecko nie jest jeszcze ochrzczone należy jak najszybciej zgłosić się u ks. Proboszcza w kancelarii.

6. Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 58, 74 albo 108 a należy do innej parafii, i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

Dzieci, które mieszkają na terenie parafii św. Bonifacego a chodzą do innych szkół w kwietniu (najpóźniej początek maja) przedstawić muszą zaświadczenie od katechetów o uczestnictwie w religii i przygotowaniu do Komunii.

Jeżeli dziecko mieszka na terenie par. św. Bonifacego a uczęszcza do szkoły innej niż 58, 74 czy 108 i do Komunii chce przystąpić ze swoją klasą, rodzice muszą wystąpić do proboszcza parafii św. Bonifacego o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

7. Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji.

8. Różańce, książeczki, medaliki i świece rodzice kupują we własnym zakresie.

9. Do końca listopada prosimy o wpłaty do katechetów w wysokości 80 zł (w tym: pamiątkowy obrazek, dar ołtarza, wystój kościoła i zakup kwiatów do dekoracji, intencja mszalna, wynagrodzenie p. organisty).

 

TERMIN I KOMUNII ŚW.:

27 MAJA 2018

GODZ. 9:30