18 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przeżywamy 18 niedzielę zwykłą. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 18:00.

2. W tym tygodniu będziemy przeżywać:
– w poniedziałek – święto Przemienienia Pańskiego
– we wtorek – wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego
– w środę – wspomnienie św. Dominika
– w czwartek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy
– w piątek – święto św. Wawrzyńca
– w sobotę – wspomnienie św. Klary

3. Miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy wszystkich do abstynencji i dawania tym dobrego przykładu innym.

4. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16:00 do 18:00.

5. Od 1 września ulegną zmianie godziny Mszy Świętych niedzielnych. Msze sprawowane będą o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 i 18:30. Nie będzie Mszy o godz. 8:00. Wszystkie intencje przyjęte na tą Mszę odprawiane będą podczas Mszy o godz. 9:00.

6. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 26 sierpnia br. na pielgrzymkę do Lichenia i Kalisza. Cena 50 zł. Wyjazd spod kościoła o 5,00 rano.

7. Już dzisiaj w imieniu Księdza Arcybiskupa zapraszamy w dniu 25 sierpnia na pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa. Dokładne informacje są wywieszone w gablocie.

8. W sobotę 18 sierpnia odbędzie się od 21,00 kolejna adoracja z Mszą św. o północy. Członków Grupy Adoracyjnej i Sympatyków serdecznie zapraszamy.

9. Wyruszyła 38 Piesza Pielgrzymka Wrocławska. W codziennej modlitwie będziemy duchowo łączyć się z pielgrzyma mi, którzy zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej Matki Maryi.

10. Pragniemy, aby od września powstały w naszej parafii dwie nowe wspólnoty formacyjne. Pierwsza to Krąg Domowego Kościoła, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Celem formacji jest dążenie do zbawienia poprzez świadome wykorzystanie sakramentu małżeństwa z udziałem kapłana.

Druga to Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie, czyli dążenie do doskonałości pojedynczych osób we wspólnocie metodą Ruchu Światło-Życie, czyli poprzez modlitwę, Biblię, liturgię i katechezę dojrzałości wiary dla dorosłych. Tu spotkania odbywają się również raz w miesiącu, chyba, że wspólnota pragnie częściej.

ZAPISY DO OBU WSPÓLNOT prosimy uczynić w kancelarii parafialnej, podając imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.

11. Wrocławski klucz Pobudki ma zaszczyt zaprosić na prelekcję profesora Tadeusza Marczaka pt. „Kresy zachodnie wczoraj, dziś i jutro.  Rozprawa etyczna.” Wykład odbędzie się w najbliższy poniedziałek 13 sierpnia,  po wieczornej Mszy św. w dawnym  dworcu kolejki, przy plebanii, o godz. 19. Profesor Tadeusz Marczak jest doktorem habilitowanym na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w najnowszej historii Polski oraz historii powszechnej i stosunkach międzynarodowych. Zapraszamy na prelekcję w poniedziałek 13 sierpnia o godz. 19 na dworcu kolejki na pl. Staszica przy parafii św. Bonifacego.

12. Zapraszamy do najnowszej pracy katolickiej życząc błogosławionego tygodnia.