UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone będą na rozbudowę i budowę nowych świątyń w naszej Archidiecezji.

Gościmy dziś z kazaniami Ojca Michała Lepicha-oblata, kapelana więzienia. Po Mszy św. można nabyć książki, które Ojciec do nas przywiózł.

Nabożeństwo z litanią do Wszystkich Świętych dziś o godz. 18:00.

2. Aby ułatwić przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ułatwić dostęp do dokumentów Arcybiskup Metropolita Wrocławski wydał Dekret nadający proboszczom prawo potwierdzania do odbioru przez osoby trzecie (np. w stosunku do dzieci przez babcie i dziadków). Dekret ogólny i wzór upoważnienia są już do wglądu w gablocie. Ksiądz proboszcz ma jeszcze dekret wykonawczy, instrukcję i będzie posługiwał w tym zakresie w piątek od 16,00 do 18,00 po powrocie ze Lwowa, z wyjazdu służbowego.

3. W tym tygodniu będziemy przeżywać:
– w czwartek – święto św. Andrzeja Apostoła

4. W poniedziałek 26 listopada br. O g. 9,00 Msza św. z racji Święta Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w naszej Parafii.

5. We wtorek, czwartek i przyszłą niedziele o godz. 19:15 w kościele odbędą się katechezy dla dorosłych i młodzieży nt. „Miłości Boga do człowieka”. Serdecznie zapraszamy.

6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. W sobotę Msza Św. o Niepokalanym Sercu Matki Bożej o godz. 8:00 w int. Żywego Różańca w parafii. Po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu. O g. 10,00 zawieszenie adoracji i Msza św. Ruchu Światło-Życie, a po niej w Ciuchci Krąg Diecezjalny. W kościele wznowienie adoracji. Na zakończenie adoracji Msza św. o godz.15:00.

7. Również w sobotę 1 grudnia po Mszy św. wieczornej tj. ok. 19,15 nauka przed chrztem w salce na plebanii dla wszystkich chrztów grudniowych.

8. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Od tej niedzieli rozpocznie się roznoszenie pobłogosławionych opłatków po rodzinach naszej parafii. Osoby do tego delegowane z parafii będą posiadały od księdza proboszcza pisemne upoważnienie. Proszę je przyjąć na znak duchowej łączności ze wspólnotą parafialną.

9. Za tydzień zmiana tajemnic różańca św. o godz. 17:30 i nabożeństwo o godz. 18:00.

10. Nadal potrzebujemy do pomocy osób roznoszących opłatki razem z listem nowego księdza proboszcza kierowanym do parafian. Szczególnie prosimy wszystkie grupy i wspólnoty parafialne, jak również te, które korzystają z naszych pomieszczeń, aby wydelegowały przedstawicieli do tej posługi. Chętni mogą się zgłaszać do Pani Zakrystianki Marii Nowaczewskiej lub Prezesa Parafialnego Oddziału Caritas p. Elżbiety Sujak. Z góry za pomoc dziękujemy.

11. Zapraszamy na warsztaty dla ojców 1 grudnia od 9,00 do 17,00 w Centrum Duszpasterskim we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 4, w które są także zaangażowane osoby z oazy parafialnej.

12. Jest nowa prasa katolicka. Zapraszamy do nabywania i do lektury.